futura fp

El Programa d’innovació FuturaFP s’emmarca dins l’àmbit de les polítiques educatives del Pla de Govern de la XII Legislatura, aprovat per Acord de govern de 19 de juny de 2018, afavorint la consolidació del treball en xarxa entre centres educatius com a sistema de transformació dels centres i per a la millora de la governança de l’administració educativa.


FuturaFP impulsa la recerca i desenvolupament a través de la identificació, implementació, millora contínua i difusió de la innovació educativa, per assolir les expectatives d’una FP de qualitat en el present i el futur.

Scroll to Top