mecatrònica industrial

Cicles Formatius de Grau Superior

  1. Inici
  2. /
  3. Cicles Formatius
  4. /
  5. Mecatrònica Industrial

Família professional: instal·lació i manteniment

Titulació

Els alumnes que superin el CFGS rebran la titulació de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial, la qual correspon al nivell CINE-5b de la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Durada

La durada d’aquest cicle formatiu és de 2000 hores (dos cursos acadèmics) dividides de la següent manera:

– 1617 hores de formació en el centre educatiu i FORMACIÓ DUAL
– 383 hores de formació en un centre de treball i FORMACIÓ DUAL

Principals ocupacions i llocs de treball

Com exemple i amb finalitat d’orientació professional, s’enumeren un conjunt de possibles ocupacions i llocs de treball:

  • Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.
  • Cap d’equip de muntadors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.
  • Cap d’equip de mantenidors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.

Crèdits en que s’estructura el cicle formatiu

Primer curs

Mòdul Hores
01 Sistemes mecànics 132 h
02 Sistemes hidràulics i pneumàtics. 132 h
03 Sistemes elèctrics i electrònics. 165 h
04 Elements de màquines. 66 h
05 Processos de fabricació. 132 h
06 Representació gràfica de sistemes mecatrònics. 132 h
09 Integració de sistemes. 66 h
10 Simulació de sistemes mecatrònics. 66
11 FOL 66

Segon curs

Mòdul Hores
07 Configuració de sistemes mecatrònics 99 h
08 Processos i gestió de manteniment i qualitat. 66 h
09 Integració de sistemes 132 h
12 EIE 66 h
13 Projecte de mecatrònica industrial 297 h

Horari

1r curs-matí: horari intensiu de matí, de 8.00 a 14.30 h

2n curs-tarda: horari intensiu de tarda, de 15,00 a 21.40 h

Scroll to Top