manteniment electromecànic

Cicles Formatius de Grau Mitjà

 1. Inici
 2. /
 3. Cicles Formatius
 4. /
 5. Manteniment Electromecànic

Família professional: Instal·lació i manteniment

Titulació

Els alumnes que superin el CFGM rebran la titulació de Tècnic en Manteniment Electromecànic, la qual correspon segons la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació: CINE-3b.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental

Durada

La durada d’aquest cicle formatiu és de 2000 hores (dos cursos acadèmics) dividides de la següent manera:

 • 1617 hores de formació en el centre educatiu.
 • 383 hores de formació en un centre de treball.

Principals ocupacions i llocs de treball

Com a exemple i amb finalitat d’orientació professional, s’enumeren un conjunt de possibles ocupacions i llocs de treball:

 • Mecànic de Manteniment.
 • Muntador industrial.
 • Muntador d’equips elèctrics.
 • Muntador d’equips electrònics.
 • Mantenidor de línia automatitzada.
 • Muntador de béns d’equip.
 • Muntador d’automatismes pneumàtics i hidràulics.
 • Instal·lador electricista industrial.
 • Electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió.

Crèdits en que s’estructura el cicle formatiu

Primer curs

Mòdul Hores
01 Tècniques de fabricació 66 h
02 Tècniques d’unió i muntatge 99 h
03 Electricitat i automatismes elèctrics 198 h
05 Muntatge i manteniment mecànic 165 h
06 Muntatge i manteniment elèctric-electrònic. 165 h
08 FOL 66
09 EIE 66

Segon curs

Mòdul Hores
01 Tècniques de fabricació 99 h
04 Automatismes pneumàtics i hidràulics 165 h
07 Muntatge i manteniment de línies automatitzades 132 h
10 Anglès Tècnic 99 h
11 Síntesi 297 h

Horari

Horari intensiu de matí de 8.00 a 14.30 h
Scroll to Top