manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo

Cicles Formatius de Grau Mitjà

 1. Inici
 2. /
 3. Cicles Formatius
 4. /
 5. Manteniment de vaixells esportius…

Família professional: Instal·lació i manteniment

Titulació

Els alumnes que superin el CFGM rebran la titulació de Tècnic en Manteniment d’Embarcacions d’esbarjo, la qual correspon segons la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació : CINE-3b.

Competència general

Mantenir en bon estat, ús i funcionament el casc, estructures, elements i sistemes que conformen les embarcacions d’esbarjo, utilitzant procediments establerts, complint amb les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerides

Durada

La durada d’aquest cicle formatiu és de 2000 hores (dos cursos acadèmics) dividides de la següent manera:

 • 1617 hores de formació en el centre educatiu i FORMACIÓ DUAL.
 • 383 hores de formació en un centre de treball i FORMACIÓ DUAL

Principals ocupacions i llocs de treball

Com a exemple i amb finalitat d’orientació professional, s’enumeren un conjunt de possibles ocupacions i llocs de treball:

 • Operari de reparació i manteniment de motors i grups mecànics.
 • Operari de reparació i manteniment de plantes energètiques de motor i vapor.
 • Electromecànic de manteniment i instal·lació de plantes propulsores, màquines i equips auxiliars d’embarcacions esportives i d’esbarjo.
 • Mantenidor d’aire condicionat i fluids en embarcacions esportives i d’esbarjo.
 • Operari d’instal·lació i manteniment de sistemes frigorífics i d’aire condicionat.
 • Operari de manteniment de l’estructura i les superfícies del buc.
 • Operari d’instal·lació i manteniment dels sistemes de navegació i posicionament.
 • Operari de manteniment de les veles, eixàrcia i arboradura.
 • Operari d’instal·lació i manteniment dels elements de fusteria nàutica.

Crèdits en que s’estructura el cicle formatiu

Primer curs

Mòdul Hores
MP1 Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i embarcacions 132 h
MP2 Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars de les embarcacions d'esbarjo 165 h
MP3 Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatització en embarcacions d'esbarjo 66 h
MP4 Manteniment de superfícies i elements de materials compostos d'embarcacions d'esbarjo 99 h
MP5 Tractaments superficials i pintat d'embarcacions d'esbarjo 66 h
MP8 Preparació d'embarcacions d'esbarjo per a treballs de manteniment 66 h
MP10 Manteniment de cobertes de fusta i adaptació/reparació de mobiliari en embarcacions d'esbarjo 99 h
MP11 Mecanització bàsica 66 h
M12 Formació i orientació laboral 66 h
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora 66 h

Segon curs

Mòdul Hores
MP6 Manteniment d'instal·lacions d'equips electrònics i informàtics d’embarcacions d'esbarjo 165 h
MP7 Anglès 99 h
MP9 Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo 165 h
MP14 Síntesi 297 h

Horari

1er i 2n curs: horari intensiu de tarda, de 15,00 a 21.40 h

Scroll to Top