manteniment de material rodant ferroviari

Cicles Formatius de Grau Mitjà

 1. Inici
 2. /
 3. Cicles Formatius
 4. /
 5. Manteniment de material rodant…

Família professional: Transport i Manteniment de vehícles

Titulació

Els alumnes que superin el CFGM rebran la titulació de Tècnic en Manteniment de material rodant ferroviari, la qual correspon segons la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació : CINE-3b.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental

Durada

La durada d’aquest cicle formatiu és de 2000 hores (dos cursos acadèmics) dividides de la següent manera:

 • 1617 hores de formació en el centre educatiu i FORMACIÓ DUAL.
 • 383 hores de formació en un centre de treball i FORMACIÓ DUAL

Principals ocupacions i llocs de treball

Com a exemple i amb finalitat d’orientació professional, s’enumeren un conjunt de possibles ocupacions i llocs de treball:

 • Tècnic en manteniment de sistemes pneumàtics i de fre de material rodant ferroviari.
 • Tècnic de manteniment de motors Dièsel.
 • Tècnic en manteniment i reparador de sistemes elèctrics de material rodant ferroviari.
 • Tècnic en manteniment de sistemes electrònics de material rodant ferroviari.
 • Tècnic en càrregues i descàrregues de programari, anàlisi de diagnosi i xarxes de comunicació interna.
 • Tècnic en manteniment de sistemes de tracció i motors.
 • Tècnic en manteniment de sistemes de confortabilitat, seguretat i comunicació de material rodant ferroviari.
 • Reparador de sistemes de seguretat i comunicació de material rodant ferroviari.
 • Tècnic en manteniment de sistemes de bugies, xoc i arrossegament.
 • Agent d’acompanyament de trens.
 • Venedor / distribuïdor / visitador de recanvis i equips per a material rodant.
 • Operari d’empreses dedicades a la fabricació, muntatge i comercialització d’equips i recanvis per a material rodant.

Crèdits en que s’estructura el cicle formatiu

Primer curs

Mòdul Hores
MP1 Motors 132 h
MP2 Sistemes auxiliars del motor dièsel 66 h
MP4 Sistemes de frens en material rodant ferroviari 132 h
MP5 Circuits auxiliars 132 h
MP6 Sistemes lògics de material rodant ferroviari 165 h
MP9 Mecanització bàsica 66 h
MP10 Formació i orientació laboral. 66 h
MP11 EIE 66 h
MP12 Anglès Tècnic 99 h

Segon curs

Mòdul Hores
MP3 Tracció elèctrica 198 h
MP7 Confortabilitat i climatització 132 h
MP8 Bogi, tracció i xoc 66 h
MP13 Síntesi 297 h

Horari

1r curs tarda: horari intensiu de tarda, de 15.00 a 21.40 h

2n curs tarda: horari intensiu de tarda, de 15.00 a 21.40 h

Scroll to Top