instal·lacions elèctriques i automàtiques

Cicles Formatius de Grau Mitjà

 1. Inici
 2. /
 3. Cicles Formatius
 4. /
 5. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Família professional: electricitat i electrònica

Titulació

Els alumnes que superin el CFGM rebran la titulació de Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques, la qual correspon al Referent europeu CINE-3.

Els alumnes que cursin aquest C.F. podran obtenir, de manera directa, el Certificat de Qualificació Individual en Baixa Tensió. (carnet d’instal·lador bàsic i especialista)

Competència general

L’objectiu del CFGM es dotar a l’alumne/a de les següents competències:

 • Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Muntar i mantenir instal·lacions singulars en l’àmbit dels edificis.
 • Muntar i mantenir equips i instal·lacions electrotècniques automatitzades.
 • Muntar i mantenir màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Durada

La durada d’aquest cicle formatiu és de 2000 hores (dos cursos acadèmics) dividides de la següent manera:

 • 1617 hores de formació en el centre educatiu i FORMACIÓ DUAL.
 • 383 hores de formació en un centre de treball i FORMACIÓ DUAL

Principals ocupacions i llocs de treball

Com a exemple i amb finalitat d’orientació professional, s’enumeren un conjunt de possibles ocupacions i llocs de treball:

 • Instal·lador- mantenidor electricista.
 • Electricista de construcció.
 • Electricista industrial.
 • Electricista de manteniment.
 • Instal·lador- mantenidor de sistemes domòtics.
 • Instal·lador- mantenidor d’antenes.
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
 • Instal·lador- mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.
 • Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

Crèdits en que s’estructura el cicle formatiu

Primer curs

Mòdul Hores
Automatismes industrials 198 h
Instal·lacions elèctriques interiors 231 h
Instal·lacions de distribució 66 h
Electrònica 66 h
Electrotècnia 165 h
Instal·lacions solars fotovoltaiques 66 h
Empresa i iniciativa emprenedora 66 h
Formació i orientació laboral 66 h

Segon curs

Mòdul Hores
Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis 99 h
Instal·lacions domòtiques 132 h
Màquines elèctriques 66 h
Anglès Tècnic 99 h
Síntesi 297 h

Horari

1r curs-matí: horari intensiu de matí, de 8:00 a 14:30h

2n curs-tarda: horari intensiu de tarda, de 15:00 a 21:40h

Scroll to Top