cures auxiliars d’infermeria

Cicles Formatius de Grau Mitjà

 1. Inici
 2. /
 3. Cicles Formatius
 4. /
 5. Cures Auxiliars d’Infermeria

Família professional: sanitària

Titulació

Els alumnes que superin el CFGM rebran la titulació de Tècnic en cures auxiliars d’infermeria, la qual correspon al nivell 2 de qualificació professional segons preveu la Decisió del Consell de la Unió Europea.

Competència general

És competència general d’aquests tècnics proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en centres hospitalaris i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria.

Unitats de competència:

 • Preparar els materials i processar la informació de la consulta/unitat
 • Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient/client
 • Tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del pacient/client.
 • Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient/client.
 • Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

Durada

La durada d’aquest cicle formatiu és de 1400 hores (un curs acadèmic) dividides de la següent manera:

 • 990 hores de formació en el centre educatiu
 • 410 hores de formació en un centre de treball

Principals ocupacions i llocs de treball

Com a exemple i amb finalitat d’orientació professional, s’enumeren un conjunt de possibles ocupacions i llocs de treball:

 • Auxiliars d’infermeria/clínica
 • Auxiliar de balnearis
 • Auxiliar d’atenció primària i cures d’infermeria a domicili
 • Auxiliar bucodental, auxiliar geriàtric, auxiliar d’esterilització, auxiliars d’unitats especials, auxiliar de salut mental…

Crèdits en que s’estructura el cicle formatiu

Mòdul Hores
1 Operacions administratives i documentació sanitària
2 L’ésser humà davant la malaltia
3 Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment
4 Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà
5 Primers auxilis
6 Higiene del medi hospitalari i neteja del material
7 Recolzament psicològic al pacient/client
8 Educació per a la salut
9 Tècniques d’ajuda odontològica / estomatològica
10 Relacions en l’equip de treball
11 Formació i orientació laboral
12 Formació en centres de treball
13 Síntesi

Horari

Disponible en curs de matí o de tarda

Horari intensiu de matí, de 8.00 a 14.30 h

Horari intensiu de tarda, de 15.00′ a 21.40’h

Scroll to Top